Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning, vuxna – Fyllningsterapi komposit

Vid tillståndet eller populationen Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning har åtgärden Fyllningsterapi komposit prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden fyllning med kompositfyllning har hög överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv i jämförelse med glasjonomer eller kompositinlägg. Effekten är bedömd med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se