Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning – Fyllningsterapi komposit, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning har åtgärden Fyllningsterapi komposit prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden fyllning med kompositfyllning har hög överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv i jämförelse med glasjonomer eller kompositinlägg. Effekten är bedömd med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se