Enskild tand med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning och som kräver rotbehandling, vuxna – Extraktion och implantat med krona

Vid tillståndet eller populationen Enskild tand med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning och som kräver rotbehandling har åtgärden Extraktion och implantat med krona prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden extraktion med efterföljande implantat och krona har hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden bedöms ge en mycket hög kostnad per vunnen effekt. Effekt av åtgärd är bedömd med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se