Enskild tand med defekt som ger funktionsstörning (orsakad av rotkaries, icke tuggbelastad), vuxna – Fyllningsterapi glasjonomer

Vid tillståndet eller populationen Enskild tand med defekt som ger funktionsstörning (orsakad av rotkaries, icke tuggbelastad) har åtgärden Fyllningsterapi glasjonomer prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Fyllningsterapi med glasjonomer har en god effekt likvärdig med den som uppnås med komposit och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnadseffektiviteten är likvärdig med den som uppnås med komposit. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se