Enskild tand i sidosegment med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning – Onlay keram, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Enskild tand i sidosegment med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning har åtgärden Onlay keram prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden onlay i keram har en hög överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är låg till måttlig per vunnen effekt och kostnadseffektiviteten som likvärdig med krona i metallkeramik eller kärnförstärkt helkeramik. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se