Enskild tand i sidosegment med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning, vuxna – Krona metallkeramik och kärnförstärkt helkeramik

Vid tillståndet eller populationen Enskild tand i sidosegment med måttlig till stor defekt som ger funktionsstörning har åtgärden Krona metallkeramik och kärnförstärkt helkeramik prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden krona (metallkeramik eller kärnförstärkt helkeramik) har en hög överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden innebär en låg till måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se