Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till stor defekt som medför funktionsstörning, vuxna – Fasad keram

Vid tillståndet eller populationen Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till stor defekt som medför funktionsstörning har åtgärden Fasad keram prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden keramfasad har en mycket hög överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden ger en låg kostnad per vunnen effekt jämfört med kompositfasad. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se