Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering, symtomfria primära och permanenta tänder, barn och vuxna – Partiell (ofullständig) exkavering och fyllning med kompositmaterial

Vid tillståndet eller populationen Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering, symtomfria primära och permanenta tänder, barn och vuxna har åtgärden Partiell (ofullständig) exkavering och fyllning med kompositmaterial prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Studier visar en likvärdig eller möjligen bättre effekt för partiell än för stegvis exkavering. Däremot finns inte lika lång klinisk erfarenhet av partiell exkavering. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se