Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering, symtomfria primära och permanenta tänder, barn och vuxna – Selektiv (partiell) exkavering

Vid tillståndet eller populationen Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering, symtomfria primära och permanenta tänder, barn och vuxna har åtgärden Selektiv (partiell) exkavering prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Studier visar en likvärdig eller möjligen bättre effekt för selektiv än för stegvis exkavering. Däremot finns inte lika lång klinisk erfarenhet av selektiv exkavering. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt.

Indikatorer

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se