Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit) – Rekonstruktiv behandling – kombination av rekonstruktiva metoder som tillägg till lambåkirurgi, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit) har åtgärden Rekonstruktiv behandling – kombination av rekonstruktiva metoder som tillägg till lambåkirurgi rekommendationen Endast i forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Det går inte att bedöma effekten av rekonstruktiv behandling – kombination av rekonstruktiva metoder som tillägg till lambåkirurgi – vid djup bendefekt vid tandimplantat associerad med periimplantit. Det pågår kliniska studier.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se