Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit), vuxna – Rekonstruktiv behandling – kombination av rekonstruktiva metoder som tillägg till lambåkirurgi

Vid tillståndet eller populationen Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit) har åtgärden Rekonstruktiv behandling – kombination av rekonstruktiva metoder som tillägg till lambåkirurgi prioritet fou

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Det går inte att bedöma effekten av rekonstruktiv behandling – kombination av rekonstruktiva metoder som tillägg till lambåkirurgi – vid djup bendefekt vid tandimplantat associerad med periimplantit. Det pågår kliniska studier.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se