Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit), vuxna – Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial som tillägg till lambåkirurgi

Vid tillståndet eller populationen Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit) har åtgärden Rekonstruktiv behandling - benersättningsmaterial som tillägg till lambåkirurgi prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har ingen kliniskt relevant effekt på förändring i ficksonderingsdjup och mjukvävnadsinflammation, men kan vara motiverad i undantagsfall. Kostnaden bedöms vara hög per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se