Djup bendefekt vid tand (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4) – Rekonstruktiv behandling – emaljmatrixprotein plus defektfyllnadsmaterial som tillägg till lambåkirurgi, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Djup bendefekt vid tand (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4) har åtgärden Rekonstruktiv behandling – emaljmatrixprotein plus defektfyllnadsmaterial som tillägg till lambåkirurgi prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har möjligen en liten positiv effekt på förändring i klinisk tandfästenivå, ficksonderingsdjup och röntgenologisk bennivå, och kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se