Diagnostiserat tillstånd eller sjukdom i munnen (exempelvis rotrester eller parodontit stadium 1-2) med inga eller lindriga symtom, hos skör person som behöver särskilt stöd, vars totala livssituation medför att personen inte gagnas av behandlingen, vuxna – Avvaktan med behandling (exspektans)

Vid tillståndet eller populationen Diagnostiserat tillstånd eller sjukdom i munnen (exempelvis rotrester eller parodontit stadium 1-2) med inga eller lindriga symtom, hos skör person som behöver särskilt stöd, vars totala livssituation medför att personen inte gagnas av behandlingen, vuxna har åtgärden Avvaktan med behandling (exspektans) prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. När personen inte gagnas av behandlingen är avvaktan att föredra. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se