Behov av att tandvård inkluderas i vårdkedjan, person som behöver särskilt stöd (daglig omsorg) – Samordnade insatser där tandvården inkluderas i vårdkedjan, barn och vuxna

Vid tillståndet eller populationen Behov av att tandvård inkluderas i vårdkedjan, person som behöver särskilt stöd (daglig omsorg) har åtgärden Samordnade insatser där tandvården inkluderas i vårdkedjan prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden ökar förutsättningarna för en optimal munhälsa och en god allmänhälsa, utifrån personens livssituation. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se