Begränsad bentillgång vid implantatoperation i underkäke vid partiell tandlöshet, vuxna – Installation av implantat (minst 6 mm långa) som möjliggör behandling utan benaugmentation

Vid tillståndet eller populationen Begränsad bentillgång vid implantatoperation i underkäke vid partiell tandlöshet har åtgärden Installation av implantat (minst 6 mm långa) som möjliggör behandling utan benaugmentation prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Det korta implantatet överlever lika väl som ett längre implantat, installerat efter benaugumentation. Dessutom minskar risken för komplikationer av ingreppet, och kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se