Begränsad bentillgång vid implantatoperation i överkäken, vuxna – Tvåstegsbehandling: benaugmentation med läkningsperiod före implantatinstallation

Vid tillståndet eller populationen Begränsad bentillgång vid implantatoperation i överkäken har åtgärden Tvåstegsbehandling: benaugmentation med läkningsperiod före implantatinstallation prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Tvåstegsbehandlingen ger en lägre risk för implantatförlust än enstegsbehandling, och kostnaden bedöms dessutom vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se