Begränsad bentillgång vid implantatoperation i överkäken, vuxna – Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial

Vid tillståndet eller populationen Begränsad bentillgång vid implantatoperation i överkäken har åtgärden Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Implantatet överlever lika väl utan autologt ben eller benersättningsmaterial, och risken för komplikationer av ingreppet minskar. Kostnaden bedöms dessutom vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se