Barn, 0-6 år – Samverkan mellan tandvården och barnhälsovården gällande levnadsvanor

Vid tillståndet eller populationen Barn, 0-6 år har åtgärden Samverkan mellan tandvården och barnhälsovården gällande levnadsvanor prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden syftar till att förebygga ohälsa, såsom karies. Detta tillstånd har en stor svårighetsgrad, och barnen bedöms ha en måttlig till stor risk för att drabbas. Den sammanvägda svårighetsgraden är måttlig, och 5 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden ökar barnens möjligheter att utveckla levnadsvanor som främjar god munhälsa och allmän hälsa genom livet. Kostnaden bedöms dessutom vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se