Avsaknad av tand eller tänder i sidosegment, vuxna – Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning

Vid tillståndet eller populationen Avsaknad av tand eller tänder i sidosegment har åtgärden Förbehandling med ortodontisk apparatur inför tandersättning prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Förbehandling inför tandersättning har en hög lyckandefrekvens för att förbättra förutsättningar inför tandersättning. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som måttlig. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se