Tidig reumatoid artrit  – Röntgen av händer, handleder och fötter för att bedöma risken för ledskador

Vid tillståndet eller populationen Tidig reumatoid artrit  har åtgärden Röntgen av händer, handleder och fötter för att bedöma risken för ledskador prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har stor betydelse för att tidigt bedöma sjukdomens utveckling och hur svår den blir. Tillståndet har också en stor till mycket stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se