Tidig reumatoid artrit  – Magnetkameraundersökning av händer, handleder och fötter för att bedöma risken för ledskador

Vid tillståndet eller populationen Tidig reumatoid artrit  har åtgärden Magnetkameraundersökning av händer, handleder och fötter för att bedöma risken för ledskador prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har liten betydelse för att bedöma sjukdomens utveckling och hur svår den blir. Åtgärden är dessutom resurskrävande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se