Symtom som ger misstanke om fler potentiellt allvarliga hälsotillstånd än artros i knä eller höft – Bilddiagnostik som tillägg till klinisk bedömning

Vid tillståndet eller populationen Symtom som ger misstanke om fler potentiellt allvarliga hälsotillstånd än artros i knä eller höft har åtgärden Bilddiagnostik som tillägg till klinisk bedömning prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad, och åtgärden gör det möjligt att identifiera potentiellt allvarliga hälsotillstånd. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett internationellt konsensusförfarande.
Kommentar: Den differentialdiagnos som misstänks styr valet av bilddiagnostisk metod.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se