Symtom som ger misstanke om artros i knä eller höft – Diagnostik med stöd av en samlad bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd

Vid tillståndet eller populationen Symtom som ger misstanke om artros i knä eller höft har åtgärden Diagnostik med stöd av en samlad bedömning av anamnes, symtom och kliniska fynd prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad. Åtgärden ger bättre möjlighet till en god diagnostik, vilket är avgörande för en fortsatt effektiv handläggning och behandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se