Reumatoid artrit, medelhög till hög sjukdomsaktivitet, otillräcklig effekt av metotrexat – Metotrexat i kombination med andra konventionella syntetiska DMARD-läkemedel

Vid tillståndet eller populationen Reumatoid artrit, medelhög till hög sjukdomsaktivitet, otillräcklig effekt av metotrexat har åtgärden Metotrexat i kombination med andra konventionella syntetiska DMARD-läkemedel prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad, och åtgärden har effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se