Reumatoid artrit, medelhög till hög sjukdomsaktivitet, otillräcklig effekt av metotrexat – JAK-hämmare som enskild behandling

Vid tillståndet eller populationen Reumatoid artrit, medelhög till hög sjukdomsaktivitet, otillräcklig effekt av metotrexat har åtgärden JAK-hämmare som enskild behandling prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad, och åtgärden har effekt. Den kliniska erfarenheten av åtgärden är dock mindre än av liknande behandlingar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se