Psoriasisartrit, medelhög till hög sjukdomsaktivitet, otillräcklig effekt av eller intolerans mot standardbehandling – Biologiskt DMARD-läkemedel: abatacept

Vid tillståndet eller populationen Psoriasisartrit, medelhög till hög sjukdomsaktivitet, otillräcklig effekt av eller intolerans mot standardbehandling har åtgärden Biologiskt DMARD-läkemedel: abatacept prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärdern har ingen eller liten effekt jämfört med placebo. Dessutom finns alternativa åtgärder med större effekt.
Kommentar: Standardbehandling kan inkludera behandling med TNF-hämmare.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se