Psoriasisartrit, medelhög till hög sjukdomsaktivitet, otillräcklig effekt av eller intolerans mot standardbehandling – Apremilast

Vid tillståndet eller populationen Psoriasisartrit, medelhög till hög sjukdomsaktivitet, otillräcklig effekt av eller intolerans mot standardbehandling har åtgärden Apremilast prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har en kliniskt relevant effekt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se