Postmenopausala kvinnor med tidigare benskörhetsfraktur och uttalat låg bentäthet – Benspecifika läkemedel: romosozumab

Vid tillståndet eller populationen Postmenopausala kvinnor med tidigare benskörhetsfraktur och uttalat låg bentäthet har åtgärden Benspecifika läkemedel: romosozumab prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har en god effekt men den kliniska erfarenheten är begränsad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se