Planerad eller pågående systemisk kortisonbehandling – Systematisk riskvärdering och utredning för osteoporos eller benskörhetsfraktur

Vid tillståndet eller populationen Planerad eller pågående systemisk kortisonbehandling har åtgärden Systematisk riskvärdering och utredning för osteoporos eller benskörhetsfraktur prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden är viktig för att identifiera frakturförebyggande åtgärder. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se