Odifferentierad artrit med välgrundad misstanke om reumatoid artrit – Ultraljudsundersökning av synovit för att bedöma risken för reumatoid artrit eller ledskador

Vid tillståndet eller populationen Odifferentierad artrit med välgrundad misstanke om reumatoid artrit har åtgärden Ultraljudsundersökning av synovit för att bedöma risken för reumatoid artrit eller ledskador prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har liten betydelse för den fortsatta handläggningen, men tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se