Odifferentierad artrit med välgrundad misstanke om reumatoid artrit – Röntgen av händer, handleder och fötter för att bedöma risken för reumatoid artrit eller ledskador

Vid tillståndet eller populationen Odifferentierad artrit med välgrundad misstanke om reumatoid artrit har åtgärden Röntgen av händer, handleder och fötter för att bedöma risken för reumatoid artrit eller ledskador prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har stor betydelse för att tidigt bedöma risken för reumatoid artrit. Tillståndet har också en stor svårighetsgrad. Åtgärden bedöms lämplig för en avgränsad patientgrupp med hög risk för utveckling av reumatoid artrit.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se