Multipla benskörhetsfrakturer i rygg, uttalat låg bentäthet – Benspecifika läkemedel: teriparatid

Vid tillståndet eller populationen Multipla benskörhetsfrakturer i rygg, uttalat låg bentäthet har åtgärden Benspecifika läkemedel: teriparatid prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad, och åtgärden har en stor effekt. Biverkningarna är dessutom få i förhållande till nyttan.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se