Misstänkt degenerativt tillstånd i höft (till exempel labrumskada) med eller utan artros i höft – Artroskopisk kirurgi

Vid tillståndet eller populationen Misstänkt degenerativt tillstånd i höft (till exempel labrumskada) med eller utan artros i höft har åtgärden Artroskopisk kirurgi prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en liten eller obetydlig effekt jämfört med alternativa åtgärder. Patienten kan dessutom få allvarliga biverkningar, och åtgärden är dyr.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se