Långvarig inflammatorisk ryggsmärta enligt anamnes – Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att upptäcka axial spondylartrit

Vid tillståndet eller populationen Långvarig inflammatorisk ryggsmärta enligt anamnes har åtgärden Magnetkameraundersökning av sakroiliakaleder för att upptäcka axial spondylartrit prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden tillför kliniskt relevant information för tidig diagnostik och behandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se