Inflammatorisk reumatisk sjukdom (reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit) – Regelbunden fysisk träning

Vid tillståndet eller populationen Inflammatorisk reumatisk sjukdom (reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit) har åtgärden Regelbunden fysisk träning prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden minskar smärtan och beprövad erfarenhet visar även på andra effekter, såsom bättre fysisk funktion och hälsorelaterad livskvalitet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se