Förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning – Höftskydd

Vid tillståndet eller populationen Förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning har åtgärden Höftskydd prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har liten eller ingen effekt. Dessutom använder många patienter inte det tilldelade höftskyddet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se