Förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning, brist på kalcium och D-vitamin (personer som sällan vistas utomhus) – Kalcium och D-vitamin

Vid tillståndet eller populationen Förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning, brist på kalcium och D-vitamin (personer som sällan vistas utomhus) har åtgärden Kalcium och D-vitamin prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en liten effekt på att minska antalet benskörhetsfrakturer.
Kommentar: Riskgrupper identifieras med provtagning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se