Förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning – Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning, inklusive VFA-undersökning

Vid tillståndet eller populationen Förhöjd frakturrisk enligt klinisk bedömning har åtgärden Bentäthetsmätning med central DXA-undersökning, inklusive VFA-undersökning prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden är ofta viktig för den fortsatta utredningen. VFA som tillägg till DXA gör det dessutom möjligt att upptäcka kotfrakturer.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se