Ankyloserande spondylit, otillräcklig effekt av cox-hämmare – Biologiskt DMARD-läkemedel: TNF-hämmare

Vid tillståndet eller populationen Ankyloserande spondylit, otillräcklig effekt av cox-hämmare har åtgärden Biologiskt DMARD-läkemedel: TNF-hämmare prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad, och åtgärden har en stor effekt. Dessutom finns få alternativa åtgärder.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se