Vuxna med särskild risk som snusar dagligen – Rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för snusavvänjning (vareniklin)

Hälso- och sjukvården kan erbjuda rådgivande samtal med tillägg av vareniklin till vuxna med särskild risk som snusar dagligen.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Vareniklin har måttlig tilläggseffekt på tobaksstopp men det finns risk för biverkningar.
Kommentar: Åtgärdens effekt är bedömd utifrån det vetenskapliga underlaget för vuxna generellt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se