Vuxna med särskild risk som snusar dagligen – Rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för snusavvänjning (vareniklin)

Hälso- och sjukvården kan erbjuda rådgivande samtal med tillägg av vareniklin till vuxna med särskild risk som snusar dagligen.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Vareniklin har måttlig tilläggseffekt på tobaksstopp men det finns risk för biverkningar.

Kommentar: Åtgärdens effekt är bedömd utifrån det vetenskapliga underlaget för vuxna generellt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se