Vuxna med särskild risk som röker dagligen – Rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel till vuxna med särskild risk som röker dagligen.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Nikotinläkemedel har en måttlig tilläggseffekt på rökstopp men det finns risk för biverkningar.
Kommentar: Åtgärdens effekt är bedömd utifrån det vetenskapliga underlaget för vuxna generellt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se