Vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva – Webbaserad intervention

Hälso- och sjukvården bör erbjuda webbaserad intervention till vuxna med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har måttlig effekt på total fysisk aktivitet och stor effekt på fysisk aktivitet på en måttlig till hög intensitetsnivå på kort sikt och underlaget är begränsat. Åtgärden är lättillgänglig och kan nå många.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se