Unga under 18 år som använder tobak – Kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel

Hälso- och sjukvården kan erbjuda kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av nikotinläkemedel till unga under 18 år som använder tobak.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har stor tilläggseffekt på rökstopp, men det finns risk för biverkningar.

Kommentar: Rekommendationerna baseras på vetenskapliga underlag för rökning då det saknas studier gällande snusning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se