Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

De nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med ohälsosamma levnadsvanor.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning – Remissversion på Socialstyrelsen.se. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Riktlinjerna är publicerade i en remissversion. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till och med den 9 februari 2018 via mejl:
nr-levnadsvanor@socialstyrelsen.se. 

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-11-14

Remissversion publicerad: 2017-11-14
Öppen för synpunkter till 2018-02-09

Öppna alla +

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filtrera listan

Rekommendationer