MS, skovvis, JC-virus negativa eller index under 0,9 – Behandling med natalizumab

Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med natalizumab till personer med skovvis MS som är JC-virus negativa eller index under 0,9.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har en stor effekt på sjukdomsförloppet.
Kommentar: Det finns en omfattande klinisk erfarenhet av behandlingen. Risk för progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) vid längre tids bruk om patienten är JC-virus positiv.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se