MS, skovvis – Behandling med kladribin

Hälso- och sjukvården kan erbjuda behandling med kladribin till personer med skovvis MS.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har stor effekt på sjukdomsförloppet men risk för allvarliga biverkningar. Kommentar: Läkemedlet är relativt nytt. Det finns mer klinisk erfarenhet av jämförbara alternativ.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se