MS, skovvis – Behandling av med hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT)

Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) till personer med skovvis MS.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden ger en mycket stor och långvarig effekt på sjukdomsförloppet. Kommentar: Åtgärden kräver särskild kompetens med individuell bedömning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se