MS, blåsdysfunktion – Behandling med perifera antikolinergika

Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med perifera antikolinergika till personer med MS och blåsdysfunktion.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Effekten är stor på antalet på antalet miktioner och antalet läckage. Generiska preparat medför låga kostnader.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se