MS, blåsdysfunktion – Behandling med desmopressin

Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med desmopressin till personer med MS och blåsdysfunktion.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad. Effekten är större på antalet miktioner än antikolinergika men kostnaden är högre.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se