Symtomgivande sinusknutedysfunktion och episoder av förmaksflimmer – Pacemaker med enbart kammarstimulering (VVI-R)

Vid tillståndet eller populationen Symtomgivande sinusknutedysfunktion och episoder av förmaksflimmer har åtgärden Pacemaker med enbart kammarstimulering (VVI-R) prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det finns alternativa metoder (AV-synkron pacing) som ger bättre resultat.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se