Symtomgivande förmaksflimmer trots frekvensreglerande läkemedelsbehandling – Pacemaker och His-ablation

Vid tillståndet eller populationen Symtomgivande förmaksflimmer trots frekvensreglerande läkemedelsbehandling har åtgärden Pacemaker och His-ablation prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och effekten av åtgärden är stor.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se